Branschen tar fram riktlinjer för spelreklam

Debatten kring spelreklam på TV och annan media har varit het den senaste tiden. Framför allt menar många, inte minst civilminister Ardalan Shekarabi, att volymen av reklam för spel är för stor. I början av mars meddelade civilministern att han önskade att spelbranschen skulle ta fram förslag för reglering av reklamen, och att dessa skulle presenteras senast den sista mars.

Nu har spelbranschen, detta genom Branschföreningen för Onlinespel och Spelbranschens Riksorganisation, presenterat ett antal åtgärder för att möta civilministerns krav. Här berättar vi lite kort om de riktlinjer för marknadsföring som gäller för organisationernas medlemmar från och med den 1 april 2019. Nedan är ett kortare sammandrag. Vänligen se organisationernas fullständiga riktlinjer (länk längst ned) för den kompletta bilden.

Korrekt marknadsföring

En viktig aspekt inom marknadsföring av spel om pengar är att presentera vinstchanserna på ett tydligt och icke vilseledande sätt. Kort sagt ska allt handla om fakta så att vi spelare kan göra väl underbyggda val.

I riktlinjerna anges totalt tolv punkter som ska följas i marknadsföringen. Det handlar bland annat om att (nedan lista är inte uttömmande):

  • Reklamen ska ge korrekt bild av möjligheten att vinna
  • Marknadsföringen inte får presentera påståenden om att annat än slumpen avgör i turspel
  • Spelbolag inte får ge intrycket att det går att spela anonymt

Måttfullhet

Måttfullhet är ett abstrakt begrepp. Det blir särskilt abstrakt när det handlar om spel om pengar. Den grundläggande idén är dock att skydda konsumenterna – det vill säga spelarna – från att spela för mycket.

Riktlinjerna innehåller 22 punkter som medlemmarna ska följa. Det handlar till exempel om nedan. Notera att punkterna till viss del är sammanslagna/omformulerade av oss.

  • Påståenden om att spel kan vara en lösning på problem (ekonomiska, sociala, personliga, med mera) är inte tillåtna
  • Man får inte marknadsföra spel som en statusmarkör på något sätt
  • Reklam får inte innehålla värdeladdade ord som ”styrka”, ”självkänsla”, ”attraktion” eller liknande. Reklamen får inte heller indirekt anspela på värdeladdade ord.
  • Marknadsföring får inte på något sätt antyda att det är riskfritt att spela om pengar

Bonusar och erbjudanden

I marknadsföringen av spel i Sverige presenteras många typer av ekonomiska incitament. Det handlar till exempel om insättningsbonusar och freespins. Enligt riktlinjerna ska spelbolag vara särskilt försiktiga vid utformning av reklam med fokus på ekonomiska incitament.

Alla villkor ska presenteras tydligt och på ett sätt som är lämpligt för den kanal i vilken marknadsföringen sker (TV, radio, dagspress och så vidare). Det ska också framgå exakt vad spelarna behöver göra för att ta del av ett erbjudande.

Icke påträngande reklam

Påträngande reklam handlar bland annat om marknadsföring som inkräktar på den personliga integriteten. I grunden handlar allt om att marknadsföring ska ske i enligt med god direktmarknadsföringssed.

Det finns en rad riktlinjer redan framtagna för detta, däribland SWEDMA:s etiska riktlinjer. Medlemmarna i de två branschorganisationerna förbinder sig att följa dessa riktlinjer i all form av direktmarknadföring. Ytterligare preciseringar finns i riktlinjerna.

Volymer

En stor fråga i debatten kring marknadsföring av spel är volymer, det vill säga exempelvis antalet sändningar av TV-reklam och bannervisningar på internet. Det är en fråga som de två organisationerna har tagit upp med de större mediehusen och deras branschorganisationer. Att genom riktlinjer reglera medlemmarnas annonsköp låter sig, enligt de två branschorganisationerna, dock inte göras eftersom det bland annat skulle snedvrida konkurrensen.

Källor: Artikeln Så skapar vi en måttfull spelreklam, Svd 2019-03-27 (länk), Svenska spelbranschens Riktlinjer för marknadsföring från SPER (länk).

Branschen tar fram riktlinjer för spelreklam
Casinopånätet.com