Så här blir nya svenska spellagstiftningen

Civilminister Ardalan Shekarabi presenterade den 5 april regeringens förslag till en reform av spelmarknaden i Sverige. Ärendet har beretts under flera år men tempot har intensifierats på sistone. Idén är nämligen att Sverige ska ha en ny lagstiftning på plats redan den 1 januari 2019 och att spelbolagen ska kunna ansöka om licens redan nu i sommar 2018.

I centrum för reformen står en ny spellag som kommer att reglera vilka aktörer som får erbjuda spel i Sverige och dessutom vilka typer av spel. Givetvis får reformen effekter för oss spelare, men exakt vilka blir effekterna? Denna fråga ska vi besvara i den här artikeln.

Licenssystem i fokus

Idag finns i princip två separata marknader för spel i Sverige. På den ena marknaden verkar ATG, Svenska Spel och ett antal lotterier. På den andra verkar spelbolag med licens i andra länder. När den nya lagstiftningen träder i kraft kommer endast spelbolag och nätcasinon som har licens i Sverige att kunna erbjuda spel till svenska spelare.

Licensförfarandet innebär att ett spelbolag/nätcasino som vill etablera sig i Sverige ska ansöka om licens hos Lotteriinspektionen (Spelmyndigheten). Denna myndighet ska pröva om spelbolaget uppfyller krav på ekonomi, ledning, med mera. Om den som ansöker uppfyller kraven kan licens utfärdas.

En spelmarknad i tre delar

Den största anledningen till att regeringen har beslutat att omreglera spelmarknaden är att man vill få kontroll över hur utländska spelbolag verkar i Sverige. Regeringen gör emellertid också större ändringar vad gäller Svenska Spels roll. Kort sagt kan man säga att spelmarknaden delas upp i tre delar, nämligen:

  • Statliga casinon och banditer (Vegas)
  • Spel på bingo, lotter och liknande – så kallade allmännyttiga spel
  • Spel på internet.

Att utländska spelbolag bjuds in att ansöka om licens innebär i praktiken att Svenska Spels monopol bryts. Det är emellertid vissa av monopolets spel som kommer att vara ”fredade” från konkurrens. Det handlar till exempel om nummerspel. Det är casino, odds och poker som är de produkter som konkurrensutsätts.

Måttfull marknadsföring och vinstskatt

För spelbolagen innebär regleringen att åtgärder behöver vidtas inom marknadsföring. Enligt lagförslaget kommer reglerna för hur marknadsföring ska utformas bli mycket strikta, och det kommer att finnas stora möjligheter för Spelmyndigheten att utfärda sanktioner.

De bolag som får en licens att verka i Sverige kommer också att behöva betala vinstskatt. Skatten kommer att uppgå till 18% på vinsten efter att vinsterna till spelarna har betalats ut (netto).

Så här blir effekterna för oss spelare

Lagförslaget har precis presenterats och det finns frågetecken kring hur det kommer att slå mot oss spelare. Det går dock att identifiera en handfull troliga effekter. Vissa är till fördel för oss spelare medan andra är rena nackdelar.

Större krav på spelkontroll
Spelmyndigheten kommer att ha stort fokus på att kontrollera att licenstagarna har tydliga och omfattande system för spelkontroll. Det är fördelaktigt i sig, men särskilt bra för dem som känner att spelandet ibland tar överhanden.

Möjligheter att spela i butik
Idag är det bara Svenska Spel och ATG som har rätt att erbjuda spel i butik. Från och med den 1 januari 2019 kommer även andra spelbolag att kunna erbjuda denna möjlighet, till exempel i egna spelbutiker.

Mindre bonusar och färre erbjudanden
En vinstskatt på 18 procent är givetvis dåliga nyheter för spelbolagen, och i förlängningen kan skatten vara dåliga nyheter för spelare som gärna spelar med bonusar och freespins. Det är högst troligt att värdena av erbjudanden kommer att minska.

Inte längre skattefritt att spela på Malta-casinon
Idag är vinster på Malta- och Gibraltar-casinon skattefria. Detta ändras från och med den 1 januari 2019. Då kommer alla vinster att beskattas enligt reglerna för kapitalvinst.

Mindre utbud inledningsvis
De stora spelbolagen kommer givetvis att ansöka om licens så fort det bara går. Mindre aktörer kommer dock att avvakta och det finns en risk att utbudet av aktörer kommer att sjunka drastiskt under 2019. Ser vi till exempelvis Danmark och Storbritannien, som båda har ett system som liknar det Sverige kommer att införa, saknas idag dock inte direkt alternativ.

Så här blir nya svenska spellagstiftningen
Casinopånätet.com